Yabancı Uyruklu Şirket Türkiye Şubesi Kuruluşu

Yabancı Uyruklu Şirket Türkiye Şubesi Kuruluşu

Yabancı şirket işlemleri

Türk Ticaret Kanunu kapsamında yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de her türlü şirket kuruluşu serbesttir.

Türkiye’nin herhangi bir ili veya ilçesinde şubesini kurabilir. Bunun için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından izin alınması gerekmektedir.
a.Sermayesi paylara bölünmüş şirket:

Yabancı uyruklu şirketin sermayesinin paylara bölünmüş olması halinde Türkiye’ye şube açabilir. Sermayesi paylara bölünmemişse şube açamaz.

Merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu şirketler Türkiye’de şube ve irtibat bürosu açabilirler.

Şube kuruluşu için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan, irtibat ofisi kuruluşlu için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden izin alınması gerekmektedir.
b.   Şubelerle irtibat bürolarının farkı:

Şubeler: Yabancı şirketlerin şubeleri ana şirketin yaptığı tüm iş ve işlemleri yapma yetkisine sahiptir. Bu işlerin yürütülmesi için ana şirket Türk veya yabancı kişilere yetki verebilir.

İrtibat büroları: Yabancı şirketlerin irtibat büroları ana şirket adına sadece işlemleri takip, temsil etme yetkisine sahiptir. Şirketi temsilen ihalelere ana firma adına girebilir. Ancak şirketin faaliyet konusunda yazılı olsa dahi bu işlerle ilgili fatura kesemez, ticari faaliyette bulunamaz.

4M’in şube kuruluşu ile ilgili hizmetleri:

4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 8-20 yıl arası çalışan 70’den fazla nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 10.000’den fazla müşterisine etik kuralları ile hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

4M ile çalışmıyor olsanız dahi bilgi almak için “+90 312 550 50 50” aramaktan çekinmeyiniz.

Hizmetlerimiz

 1. Yabancı şirketlerin şube kuruluşu prosedürü hakkında bilgilendirme,
 2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından şube kuruluş izni alınması,
 3. Ticaret sicilinden şube açma işlemlerinin başlatılması ve tamamlanması,
 4. İşyeri ve çalışanlar için vergi ve SGK kayıtlarının yapılarak numarasının alınması
 5. Şubenin idaresi ile ilgili yasal yükümlülüklerin süreçleri hakkında şube yetkilisinin bilgilendirilmesi
 6. Şube ofisinin resmi kullanımı için işyeri açma ruhsatının belediyeden çıkartılması,
 7. Şube açma ve idaresinde yetki verilen yabancı için Emniyet müdürlüğünden ikamet izni alınması,

Yabanci şirketten istenen belgeler

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Ana Şirketin Türkiye’de şube açma kararı
 3. Şirket ana sözleşmesi
 4. Faaliyet Belgesi
 5. Türkiye vekilinin vekaletnamesi

Şube kuruluşu gerekli belgeler

 1. Şirket kuruluş dilekçesi
 2. Vekalet
 3. Kuruluş bildirim formu:
 4. Yetki belgesi
 5. İzin yazısı
 6. Müzeyyel beyanname
 7. T.C. Kimlik dökümü
 8. Pasaport sureti
 9. İmza beyannamesi
 10. Taahhütname
 11. Oda kayıt beyannamesi
 12. Çalışma ve ikamet izinleri

YASAL DAYANAK

Tasdik zorunluluğu: Yabancı ana şirketten gelen  belgelerin şirketin tâbi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre onaylanmış olması ve söz konusu onaylar, belirtilen belgelerin noterden onaylı Türkçe tercümeleri için de yaptırılmış olmalıdır.

Talep edilmesi halinde hizmetlerimiz

 1. Şube ofisinin İstenen büyüklük ve özellikte kira veya satın alma işlemlerinde sözleşmelerin hazırlanması, kiralama veya satın alma işlemleri tamamlanıncaya kadar hizmet verilmesi,
 2. Şube açma ve idaresinde yetki verilen yabancı için Çalışma Bakanlığından Çalışma izin Belgesi alınması,
 3. Ana firma adına kayıtlı olup Türkiye’de tescilli olmayan markalarının tescil başvurusunun yapılması ve tescilli markalarının izlenerek korunmasının sağlanması,
 4. Şubenin ithalat ve ihracatı ile ilgili devlet desteklerinden yararlanabilmesi için bilgilendirme ve belge alım hizmetlerinin sunulması,

Şube kurulduktan sonra 4m’ den alinabilecek hizmetler

 1. Merkez şubeye bağlı tali şubeler açma,
 2. Türkiye vekillinin yabancı veya Türk bir vekil ile değiştirilmesi,
 3. Unvan, faaliyet konusu ve adres değiştirilmesi,
 4. Şubenin sermayesinin artırılması,
 5. Şubenin tasfiyesi (kapatılması)

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.


Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Videolar