İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz

Faaliyetin takibi:

İrtibat bürolarının, yabancı sermaye mevzuatına göre ticari faaliyette bulunmaları yasak olduğundan bu büroların iktisadi faaliyetleri Yabanci Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yakından takip edilmektedir.

4M Danışmanlık:

Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de açmak istedikleri irtibat büroları, şubeleri, şirket ortaklıkları, şirket kuruluşları hizmetleri sunmaktadır.

İrtibat bürosu yetkilisine ve yabancı çalışanlarına Yabancı personel çalışma izni, ikamet izinleri, çalışma izni konusunda kapsamlı danışmanlık ve belge alım hizmetleri, irtibat bürosu yükümlülüğü sona erinceye kadar danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini sürdürür.

İrtibat bürosu süre uzatma

İrtibat bürosu süre uzatımı için geçmiş yıl faaliyetleri, istihdam edilen personel sayısı, faaliyetlerini dikkate alarak İrtibat bürosu süre uzatma işlemlerini başlatır.

Kuruluş Bildirimi:

Kuruluş izni alınan irtibat bürosunun kuruluş bildirimini Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirir.

Adres ve unvan değişikliği:

İrtibat bürosunun adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliklerini, yasal süreleri içinde hatırlatır, dosyalarını hazırlayarak başvurusunu yapar.

Faaliyet raporu sunulması:

İrtibat bürosunun hazırlanan faaliyet raporunun kuruma sunulmasını sağlar. Bu form ve ek belgelerinin gönderilmemesi halinde süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

İrtibat bürosunun kapatılması:

İrtibat bürosunun faaliyetine son verilmek istenmesi halinde vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi alınması için hatırlatma yapar.

4M Danışmanlık bunların yanında:

Yatırım Teşvik Belgesi, İhracat yapan imalatçılar için Dahilde işleme izin belgesi (ihracata yönelik devlet teşviki) Patent, Marka ve tasarım tescilleri, Tıbbi cihazların kaydı ve danışmanlığı, İthal izinleri alınması, Kullanılmış makine ve kullanılmış tesis ithal izinleri, yabancı personel çalışma izni, kısa süreli montaj, bakım, onarım amaçlı ikamet izinleri hizmetleri sunmaktadır.

4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 8-20 yıl arası çalışan 70’den fazla nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 10.000’den fazla müşterisine etik kuralları ile hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

4M ile çalışmıyor olsanız dahi, aramak ve sormaktan çekinmeyiniz.
+90 312 550 5050

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.


Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Videolar