Yabancı sermayeye ilişkin işlemler

4M ile çalışmıyor olsanız dahi, aramak ve sormaktan çekinmeyiniz.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında Türkiye’de her türlü şirket kuruluş serbesttir. Hisse devri yolu ile ortaklı oluşturulabilir.

Ortaklı şartları, oranları, tarafların menfaatlerinin korunması, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, işlemlerin planlı ve düzenli istenen sürede yapılması için 4M’in Hukuki danışmanlık hizmetlerinde yararlanınız.

4M her arandığında konusunda uzman muhakkak bulunur.

4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 8-20 yıl arası çalışan 70’den fazla nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 10.000’den fazla müşterisine etik kuralları ile hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

Yabancı sermaye ile kurulacak işletmelerden istenen belgeler

17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe,

 1. Doğrudan yabancı yatırım: Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.
 2. Eşit muamele: Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.
 3. Yurtdışındaki Türk Vatandaşları açısından: Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izniyle belgeleyen Türk vatandaşları kanunun uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.
  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN UYGULAMALAR;

  1. Ön izin alınması: Yeni bir şirket veya şube kurmak, mevcut bir şirkete doğrudan veya dolaylı iştirak etmek, yatırım yapmak, sermaye artışında bulunmak ve hisse devirleri için Hazine Müsteşarlığından alınması gerekli ön izinler,
  2. 50.000 ABD dolar zorunluluğu: Her bir yabancı ortak başına asgari 50.000 ABD doları getirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.
  3. Şirket kurma kısıtlaması: Eski yabancı sermaye mevzuatında öngörülen “yabancı yatırımcıların Türkiye’de sadece anonim veya limited şirket kurmak veya şube açmak suretiyle ticari faaliyette bulunabilecekleri” hususu kaldırılmıştır.
  4. Yabancı yatırımcılar tüzel kişiliği olup olmadığına bakılmaksızın, anonim ve limited şirketlerin yanı sıra her türlü şirket kurabileceklerdir.
   İRTİBAT BÜROSU AÇILMASI:
   Yabancı devlet kanunlarına göre kurulan şirketlerin Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açmalarına izin vermeye Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.
NOT: Türk Vatandaşlığından çıkarılanların 5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belgelerinin noter onaylı örneğinin sunulması gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİ TACİRİN KAYDINDA İSTENİLEN EVRAK

 1. Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
 2. Ticari unvan tasdiknamesi: Noterden düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticari unvanı ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir)
 3. Pasaport sureti: (tercüme edilmiş noter onaylı) ve vergi numarası dökümü
 4. Oda kayıt beyannamesi: yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır
 5. Taahhütname:Tacir tarafından imzalanmış olmalıdır.
  • Çalışma veya ikamet izni: Tacir yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
  • İkamet izni: Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.


Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Videolar