Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu

4M ile çalışmıyor olsanız dahi, aramak ve sormaktan çekinmeyiniz.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında Türkiye’de her türlü şirket kuruluş serbesttir. Hisse devri yolu ile ortaklık oluşturulabilir.

Şirket kuruluş ana sözleşmesinin hukuki yönleri de dikkate alınarak hazırlanması,

Ortaklık şartları, oranları, tarafların menfaatlerinin korunması için,

Kuruluş işlemleri ve süreçleri hakkında bilgilendirme yapılması,

İşlemlerin verilen program çerçevesinde tamamlanması,

İşlemlerin planlı ve düzenli istenen sürede yapılması için 4M’in Hukuki danışmanlık hizmetlerinde 4M Hukuk müşaviri her zaman hizmetinizdedir.

4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 8-20 yıl arası çalışan 70’den fazla nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 10.000’den fazla müşterisine etik kuralları ile hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

Limited şirket kuruluşu

 1. Şirket kuruluş dilekçesi: Yatırımlar Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı,
 2. Vekalet: Vekaletin aslı veya onaylı sureti
 3. Kuruluş bildirim formu: 3 sayfadan oluşan Kuruluş bildirim formu (5 nüsha)
 4. Şirket ana sözleşmesi: Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (4 nüsha)
 5. T.C. Kimlik dökümü: Kurucular ve müdürlerin T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü
 6. Pasaport ve kimlik sureti: Tercüme edilmiş pasaport sureti (noter onaylı – 2 nüsha) ve vergi numarası dökümü
 7. İmza beyannamesi: Şirket yetkililerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (2 nüsha)
  Tasdik zorunluluğu: Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (Apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı
 8. Banka dekontları: Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
 9. Oda kayıt beyannamesi:(yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
 10. Taahhütname: (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)
 11. Yabancı uyruklu ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti ve vergi numarası dökümü,
 12. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı için çalışma veya ikamet izni,
 13. Faaliyet belgesi ve vekaletname: Yabancı ortağın tüzel kişi olması halinde ise şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil özeti noter onaylı tercümesi ile kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname.
 14. İkamet izni: Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir
 15. Çalışma veya ikamet izni: Çalışma veya ikamet izni: ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.


Etiketler : , , , , , , , ,

Videolar