Hisse devri ile ortaklık yabancı ortaklık

4M ile çalışmıyor olsanız dahi, aramak ve sormaktan çekinmeyiniz.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında şirketlerde hisse devirleri yolu ile ortaklık kurulabilir. Ortaklı şartları, oranları, tarafların menfaatlerinin korunması, işlemlerin planlı ve düzenli istenen sürede yapılması için 4M’in Hukuki danışmanlık hizmetlerinde yararlanınız.

4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 8-20 yıl arası çalışan 70’den fazla nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 10.000’den fazla müşterisine etik kuralları ile hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

 

Hisse Devri ile ortaklık Yabancı sermayeli ortaklı işlemi

 1. Dilekçe:
  (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Ortaklar Kurulu Kararı:
  Limited şirkette ortakların adres ve uyruğu belirtilen noter onaylı ortaklar kurulu kararı alınmalıdır. Kolektif şirkette ana sözleşmenin madde değişikliğine ilişkin imzalı kararın noter onaylı olması gerekir.

 3. Hisse devir sözleşmesi:
  Noterde düzenlenen hisse devir sözleşmesi
 4. Pasaport sureti:
  Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti
  YABANCI ORTAK GERÇEK KİŞİ İSE;
  • Vergi numarası dökümü: Elektronik ortamdan alınabilir.
  • İkamet izni: Yurt dışında ikamet eden T.C uyruklu ortak için çalışma ve ikamet izni,
  • Faaliyet belgesi: Yabancı ortağın tüzel kişi olması halinde:
   Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil özeti noter onaylı tercümesi,
  • Vekâletname: kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekâletname.
 5. T.C. Kimlik dökümü: Yeni ortağın belgelerde T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü
 6. İkamet izni: Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için onaylı ikamet izni ibraz edilmelidir.
 7. Çalışma izni: Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; onaylı çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
 8. Müşavir faaliyet belgesi: Hisse devir kararlarında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde sermayenin korunduğunun tespit edildiği SMMM/YMM raporunun ve müşavire ait faaliyet belgesinin ibrazı gerekmektedir.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.


Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Videolar