Yabancıların türkiye’de kalış süreleri

Yabancıların türkiye’de kalış süreleri

Turistik amaçlı kalış süreleri (180 de 90 gün)

Karar Sayısı: 2011/2306

5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki sürenin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının 6.10.2011 tarihli ve 906439 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10.10.2011 tarihinde kararlaştırılmıştır

10.10.2011 TARİHLİ VE 2011-2306 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ KARAR

Kalış süresi

MADDE 1 – (1) 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki süre, vize muafiyet süresi veya vizede belirtilen kalış süresi yeterli ise yabancının Türkiye’den çıktığı gün itibarıyla önceki 180 gün zarfında 90 gün olarak uygulanır.

(2) Yabancının Türkiye’deki vize muafiyeti süresi veya vizede belirtilen kalış süresi 90 günden az ise 90 güne tamamlanacak şekilde yurt içinden uzatılabilir.

Yürürlük Tarihi

MADDE 3 – (1) Bu Karar, 1/2/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Türkiye’de turistik amaçlı kalış süreleri hakkında yeni uygulama

Yasal ikamet süresi: Türkiye’ye Turistik vize ile gelen yabancılar, Vizeli veya vize muafiyetleri ile giriş tarihinden itibaren, uyruğu oldukları ülke vatandaşlarına tanınan ikamet süresi kadar kalabilirler. Bu süre ülkelere göre farklılık gösterebilir. En çok 3 ayla sınırlıdır.

180 günde 90 gün: Yeni uygulamaya göre Türkiye’de tekrar giriş yapabilme süresi, yabancının Türkiye’den son çıkış tarihinden geriye doğru 180 gün içinde 90 gün ile sınırlıdır.

180 günde 90 gün hesaplaması: Yabancı Türkiye’den son çıkış tarihinden geriye doğru 180 gün içinde 90 günden daha az kalmışsa, 90 günü tamamlayacak şekilde kalış yapmak hakkı vardır.

Bir yolda toplamda 180 gün: Özetle yabancılar, Türkiye’de bir yıl içinde parçalı halde ikamet izni almadan, toplamda 180 gün kalabilme hakkına sahip olmaktadırlar.

Tekrar giriş yapma sınırı: Yabancının Türkiye’den son çıkış tarihinden geriye doğru 180 gün içinde 90 gün ikamet süresi dolmuş ise, yeniden Giriş hakkı doğuncaya kadar Türkiye’ye giriş yapamayacaklardır.

Türkiye’de kaçak kalışlar: Yasal kurallara uymaksızın Türkiye’de kalanlar kaçak sayılırlar. Yakalanmaları halinde idari para cezası uygulanır. Türkiye belirtili süre giriş yasağı konarak sınır dışı edilir.

Türkiye’de ikamet izni alınması

İkamet izni alma yükümlülüğü: Yabancılar yasal kalış süresinde daha uzun süre kalmak istemeleri halinde; Yabancıların ikamet ettikleri il Emniyet Müdürlüğüne başvuru yaparak, (uyruğunda bulundukları ülke ile Türkiye arasındaki anlaşmalarla sınırlı olmak üzere) ikamet izni almakla yükümlüdürler.

Türkiye’den çıkış ve tekrar giriş yapılması: Yabancılar kendilerine tanınan yasal kalış süresi içinde ikamet izni almadıkları takdirde Türkiye’den çıkış yapmaları yasal zorunluluktur.
Yeni uygulamaya göre yabancının sadece giriş çıkış yapması, Türkiye’de kalmaya devam etmesine izin vermemektedir.

Özetle yabancılar; Bir yılda parçalı halde toplamda 180 gün Türkiye’de kalabilmektedirler.

Türkiye’de çalışma izni

İkamet izinsiz kalış süresi: Yabancıların ülkelerine göre tanınan yasal ikamet izin süresinin yeterli olmaması halinde ve,

İkamet izinli kalış süresi: Yabancıların ülkelerine göre tanınan ikamet izinli kalış süresinin yeterli olmaması halinde,

Uzun süreli Çalışma izni: Yabancıların mesleği, konumu, uyruğunda bulunduğu ülke, çalışmak istedikleri işverenin şartlarının yeterli olması halinde uzun süreli çalışma izni almak kaydıyla Türkiye’de çalışabilirler.

Turistik amaçlı kalış süreleri (180 de 90 gün)

Önemli not: Tüm ikamet izinlerini İl Emniyet Müdürlükleri düzenler. İkamet izni başvurusu vekaletle yapılabilir. İkamet izin belgesinin teslimi Emniyet müdürlüğünce sadece yabancının kendisine imza karşılığı yapılır. Bu yasal zorunluluktur.
Hiçbir kişi veya kuruluş bu kuralı değiştiremez. Farklı bilgilere itibar edilmemelidir.

Yasal olarak Türkiye’ye giriş yapan yabancılar, ülke ayırımı yapılmaksızın;
vize muafiyet süresi veya yabancının hamili olduğu vize etiketinde ikamet izni olarak belirtilen süresi en az 90 gün olan yabancılar, Türkiye’de 90 güne kadar ikamet tezkeresi almadan kalabileceklerdir.
Örnek 1:Türkiye ile Almanya arasında Alman vatandaşları açısından tek taraflı olarak uygulanan turistik vize muafiyeti süresi 90 gündür.Alman vatandaşlarının genellikle vize muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirdikleri turistik amaçlı seyahatlerinde, 90 gün boyunca ikamet tezkeresi almaksızın kalabilmektedirler.Örnek 2: Hırvatistan vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti uygulaması iki ay (60 gün) dür. Buna göre, bu muafiyetten yararlanarak Türkiye’ye gelen bir Hırvat vatandaşı, ancak iki ay süresince turistik ikamet tezkeresi almayacaktır.

İki ayın sonunda, Türkiye’de kalmaya devam edecek ise 5683 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi 1 inci fıkrası uyarınca ikamet tezkeresi almış olması gerekecektir.

Hırvat vatandaşının altı ay ikamet süreli vize alarak gelmiş olması halinde, ikamet tezkeresi almadan kalabileceği süre 90 gün olarak uygulanacaktır.

Örnek 3: Suriye vatandaşlarının Türkiye’ye seyahatleri konsolosluk vizesine tabidir. Türkiye’ye gelmeden önce Türkiye’nin Suriye’deki temsilciliğine başvuruda bulunarak vizesini alması gerekmektedir.

Bu şekilde 20 gün ikamet süreli akraba ziyareti, turistik, tedavi gibi amaçlarla vize alarak gelen bir Suriye vatandaşı, 20 günün sonunda Türkiye’de kalmaya devam edecek ise vize süresinin 90 günden az olması nedeniyle, 20 günün sonunda ikamet tezkeresini almış olması gereklidir.

90 gün uygulamasında bandrol vizeler

Hudut kapılarında verilen bandrol vizeleri süreleri; 15 gün, bir ay (30 gün) iki ay (60 gün ) ve üç ay (90 gün) olarak uygulanmaktadır.

Bandrol vizelerle Türkiye’ye giriş yapan yabancılar, bandrol vizelerinde ikamet izin süresi olarak yazılı olan süreden daha fazla Türkiye’de kalmaya devam edecekler ise bandrol vizelerindeki süreleri bitmeden önce ikamet tezkeresi almaları gerekecektir.


Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Videolar