İkamet izin çeşitleri

İkamet izin çeşitleri

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda 6 çeşit ikamet izni vardır.

 1. KISA DÖNE İKAMET İZNİ:
  Her defasında en fazla bir yıllık sürelerle verilir.
 2. AİLE İKAMET İZNİ:
  Her defasında en fazla iki yıllık sürelerle verilir.
 3. ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ:
  Öğrenim sürelerine göre verilen ikamet iznidir.
 4. UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ
  Süre sınırı olmaksızın verilen izindir.
 5. İNSANİ İKAMET İZNİ:
  Her defasında en fazla bir yıllık sürelerle verilen ikamet iznidir.
 6. İNSAN TİCARETİ MAĞDURU İKAMET İZİNLERİ:
  Başlangıçta 30 gün süreli olarak verilen ve toplam süresi üç yılı geçmeyecek şekilde her defasında en fazla en fazla altı aylık sürelerle uzatılabilen ikamet izinleridir.

İkamet izni alabilme şartları

 1. GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER:
  Yabancının Türkiye’de kalış amacıyla ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmesi,
 2. İZİN VERİLMEYECEK YABANCILAR:
  Kanunun 7.  maddesinde sayılan Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar arasında bulunmaması,
 3. BARINMA ŞARTLARI:
  Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olması,
 4. ADLİ SİCİL KAYDI:
  Vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunması,
 5. ADRES BİLGİLERİ:
  Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermesidir.

Kısa dönem ikamet izni alabilecek konular:

 1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA:
  Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar
 2. TAŞINMAZI OLANLAR:
  Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar
 3. TİCARİ BAĞLANTI VEYA İŞ KURMAK
  Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar
 4. HİZMET İÇİ EĞİTİM:
  Hizmet içi eğitim Programına katılacak olan yabancılar
 5. ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI:
  Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar veya öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar
 6. TURİZM AMAÇLI GELENLER:
  Turizm amaçlı kalacak yabancıların geçimlerini ne şekilde sağlayacakları ve nerede ikamet edeceklerini belirtmiş olmaları gerekmektedir.
 7. TEDAVİ AMAÇLI GELENLER:
  Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar
 8. ADLİ VEYA İDARİ MAKAM KARARI İLE KALMASI GEREKENLER:
  Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar
 9. AİLE İKAMET İZNİ ŞARTLARINI KAYBETMEK:
  Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar
 10. TÜRKÇE ÖĞRENME KURSLARINA KATILACAK YABANCILAR:
  Bu yabancılara en fazla iki defa ikamet izni verilebilir.
 11. EĞİTİM, Araştırma, Staj Ve Kurslar:
  Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar.
 12. TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYANLAR:
  Mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar (bu yabancılara bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.)

Yabancıların hakları ve bilinmesi gerekenler

 1. ÇOKLU GİRİŞ VE ÇIKIŞ:
  Geçerli bir ikamet iznine sahip olan yabancılar, vize izninden muaf olarak Türkiye’ye çoklu giriş ve çıkış yapabilirler.
 2. TÜRKİYE’DE VİZESİZ VEYA VİZELİ KALIŞ SÜRESİ:
  Yabancının aldığı vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden veya doksan (90) günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur.
 3. ÇALIŞMA AMAÇLI VİZELİ VEYA VİZELİ KALIŞ SÜRESİ:
  1. Amacına uygun çalışma vizeli giriş yapanlar:4817 sayılı kanunun 55’nci maddesi kapsamında (örnek: montaj bakım onarım vb) amacına uygun vize ile giriş yapmışsa bir takvim yılı içinde 90 gün ile sınırlı olmak ve bu süre içinde çıkış ve giriş yapmamak kaydıyla ikamet izni almadan çalışabilirler.
  2. İkamet izni alma zorunluluğu:
   Yabancının çalışma amaçlı vize ile giriş yapmış ve 90 gün içinde yurtdışına çıkış ve tekrar giriş zorunluluğu varsa, amacına uygun ikamet izni almakla yükümlüdür.
   İkamet izni olmadan yurtdışına çıkış halinde vizesi geçersiz, kendisi kaçak duruma düşer.
 4. İKAMET İZNİ SÜRE UZATMA:
  İkamet izin süresi sona eren Türkiye’de kalma şartlarını sağlıyorlarsa çıkış yapmadan yeni durumlarına göre ikamet izin sürelerini uzatabilirler.
 5. İKAMET İZNİ GEÇERLİLİĞİ:
  Alınan İkamet izni belirtilen süresi kadar geçerlidir. Altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığı takdirde geçerliliğini kaybeder.
 6. İKAMET İZNİ BAŞVURU MAKAMLARI:
  İkamet izni başvuruları 6458 sayılı yasaya göre 31.12.2014 tarihine kadar başvuru sahibinin adresinin bulunduğu il Emniyet Müdürlüklerine veya yetkilendirilmiş ilçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır.
  31.12.2014 tahinden sonra yabancının uyruğunda veya daimi ikamet ettiği Türki Temsilciliklerine başvuru yapılarak alınacaktır.
 7. YABANCININ DAİMİ İKAMET YERİ:
  Kişi kendi iradesi ile bu yeri ikametgah şeklinde ülkesinin yetkili kurumları aracılığıyla beyan etmektedir. Bireyin sosyal ve hukuki kurallar çerçevesinde ihtiyaç duyduğu bu düzenleme hiç şüphesiz ülkemiz  içerisinde bulunan yabancı kişiler için de geçerlidir.
 8. YABANCININ İKAMET İZNİ BAŞVURUSU:
  İkamet izni başvuruları yabancı tarafından bizzat yapılabileceği gibi yabancının yasal temsilcisi veya avukatı aracılığıyla da yapılabileceği yasada belirtilmiştir. Ancak ilgili birim yabancının başvuru esnasında bizzat hazır olmasını isteyebilmektedir.
 9. İKAMET İZİN KARTLARININ TESLİMİ:
  Onaylanan ikamet izni kartları başvuru tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde yabancının başvuru dosyasına yazdığı adrese teslim olarak gönderilir. İkamet izin kartları yabancıya elden teslim edilmez. Yabancının ikamet iznini teslim alması için verdiği adres bulunması gereklidir.
 10. ÇALIŞMA İZNİNİN İKAMET İZNİ SAYILMASI:
  Geçerli çalışma izni alan yabancılar, çalışma izni süresine göre hesaplanan ikamet izni harcı ödemek kaydıyla çalışma amaçlı ikamet izni almadan yasal çalışma yapabilirler.
 11. İKAMET İZİNLERİNİN TANZİMİ VE ŞEKLİ;
  İkamet izinleri, pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin geçerlilik süresinden altmış gün daha kısa süreli, kalış amacına bağlı ve her yabancı için ayrı düzenlenir.
 12. İKAMET İZNİ UZATMA İŞLEMLERİ:
  İkamet izinleri uzatma müracaatı, 31.12.2014 Tarihine kadar ilgili Emniyet Müdürlüklerine yapılır. Yeni bir değişiklik olmadığı sürece bu tarihten sonra ilgili konsolosluklara yapılacaktır.Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün önceden başlamak üzere ikamet izni süresi dolmadan önce ilgili Emniyet Müdürlüklerine yapılır.Uzatılan ikamet izinleri süreleri, yasal izin sürelerinin bitim tarihinden itibaren başlatılır.
  Not: İkamet iznini uzatma başvurusunda bulunanlara, harca tabi olmayan bir belge verilir. Bu yabancılar, ikamet izni süreleri sona ermiş olsa dahi onaylanan belgelerini teslim alıncaya kadar Türkiye’de ikamet edebilirler.
 13. İKAMET İZNİ SÜRE UZATMA İŞLEMLERİ, AŞAĞIDAKİ KRİTERLER DİKKATE ALINIR.
  1. Türkiye’deki aile bağları,
  2. Türkiye’deki ikamet süresi,
  3. Uyruğunda bulunduğu durumu,
  4. Varsa çocuğun yüksek yararı
 14. İKAMET İZİN TALEBİNİN REDDİ:
  İkamet izni talebinin reddi, izin süresinin uzatılmaması veya iptali, yabancıya veya yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. Tebligatta, yabancının karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabileceği ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.
4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 8-20 yıl arası çalışan 70’den fazla nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 10.000’den fazla müşterisine etik kuralları ile hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

 

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.


Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Videolar