Montaj amaçlı ikamet izni

Montaj, bakım, onarım eğitim amaçlı vize ile yasal çalışma:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4817 sayılı kanun 55 maddesi (c) ve (ç) bentleri kapsamında çalışacak yabancılar için;

 1. “Yabancıların Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye’de toplam kalış süreleri üç ayı aşmamak üzere, Türkiye’ye çoklu giriş imkanı sağlanır” şeklinde yeni bir uygulamayı yayınlamıştır. 22.01.2015/29244
  Bu durumda bilinmesi ve uygulanması gerekenler:
  C bentine göre: Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla gelenlerle,
  Ç bentine göre: Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla gelenler için;Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye’de toplam kalış süreleri üç ayı aşmamak üzere, Türkiye’ye çoklu giriş imkanı sağlanmaktadır.
  Bu uygulama ile sadece çoklu giriş, çıkış hakkı sağlayan ikamet izni alınması uygulaması kaldırılmış, C ve Ç bentlerine kapsamında amacına uygun vize ile giriş yapan yabancılar, sigortalılık ve sosyal güvenlik kurallarına uymak kaydıyla ikamet izni almadan yasal çalışma yapabilirler.
 2. 4817 sayılı Kanuna bağlı tebliğin 55’nci maddesinde yer alan çalışma izni muafiyetleri kapsamında çalışmanın avantajları:
  Çalıştıracak şirketin her bir yabancı için beş(5) Türk personel çalıştırma yükümlülüğü yoktur.
  Yabancılara verilen ücret için sınırlama yoktur.
  Yabancı personel çalışma izin alınmasına gerek yoktur.
  Çalışacağı konulara göre bir yıl içinde 90 günü aşmamak kaydıyla çoklu giriş/çıkış yaparak yasal çalışma hakkı vardır.
  Yabancının ülkesi ile Türkiye arasında ikili anlaşma varsa ve yabancının ücret ve sosyal güvenlik hakları ülkesindeki işveren tarafından veriliyorsa, Türkiye’de sosyal güvenlik kaydı yapılmadan çalıştırılabilir.
  Tıklayınız > Çalışma izni Muafiyetleri
  Dezavantajı:
  Bir yıl içinde 90 gün ile sınırlı olmasıdır. Aynı yıl içinde montaj amaçlı ikinci başvuru yapılamaz. Takip eden yıl içinde başvuru yapılabilmesi için, önceki iznin bitiş tarihinden itibaren 3 ay geçmiş olması şartı aranır.
 3. Kaçak çalışma durumu:
  Amacına uygun çalışma vizesi almadan giriş yapan yabancıların çalışması kaçak çalışma kabul edilir.
  Kaçak çalıştığının tespiti halinde İşveren ve yabancıya idari para cezası uygulanır. Yabancı sınır dışı edilir. Ayrıca kaza, sakatlanma vb. yaşanan olumsuzluk halinde sosyal güvenlik haklarından yararlanamaz.
 4. Süre sınırı ve çalışılmayan süreler:
  Süre yabancının Türkiye’ye son giriş yaptığı tarihten başlar. İşinde çalışmasa dahi Türkiye’de kaldığı süreler 90 günlük çalışma süresine dahildir. Kalması halinde kaçak çalışma kabul edilir.
 5. SGK zorunluluğu:
  Yabancı Türkiye ile ikili anlaşma imzalanmış ülke vatandaşı ise, yabancıya sosyal güvenlik ödemeleri yabancı işveren tarafından yapılıyorsa, ülkesindeki resmi kurumlardan maaş ve sosyal güvenlik haklarının ödendiğini belirten resmi ve geçerli evrak sunulması halinde Türkiye’de sigortalı olmalarına gerek yoktur.
  Yabancının ülkesi ile Türkiye arasında ikili sosyal güvenlik anlaşması yoksa, Türk işveren yabancının maaş ve sosyal güvenlik haklarını ödemekle yükümlüdür.
 6. Bakanlığa bildirim:
  İkamet tezkeresi düzenlenen yabancıların kimlik bilgileri ile çalışacakları işyerlerinin unvan ve Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numaraları emniyet makamları tarafından her ay Bakanlığa bildirilir.
 7. Uzun süreli çalışma:
  90 günlük muafiyet sürelerinden daha fazla çalışılacak yabancıların Bakanlıktan çalışma izni almaları zorunludur.
 8. Adres değişikliği:
  Yabancının çalışma süresi içinde, aynı işverenin farklı adresteki işyerinde görev verilmesi halinde, yeni adresteki Emniyet Müdürlüğünde başvuru yaparak, adres değişikliği işleminin yapılması gerekir.
  Yabancı personel çalışma ve ikamet izinleri başvuru dosyası hazırlanması, sürecin takip edilmesi ve yönetilmesi uzmanlık gerektirir.
  4M ile çalışmıyor olsanız dahi 4M’i aramak ve sormaktan çekinmeyiniz.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.


Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Videolar