İrtibat bürosu gerekli belgeler

İlk başvuruda istenilen belgeler

İşverenden istenen Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi:
  İşveren tarafından ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. 4M uzmanları Online başvuruda ve Bakanlığa dosya tesliminde kullanacaktır.
  Eksik veya hatalı evrakla başvuru yapılması çalışma izninin onaylanması geciktirir. 4M Danışmanlık eksik belge ile başvuru yapılmasını önermez.
 2. Başvuru Formu:
  >İşveren ve yabancının bilgilerini kapsayan başvuru formu işveren ve yabancı personel tarafından eksiksiz ve doğru doldurularak imzalanmış olmalıdır.
  Yanlış bilgiler gecikmeye, dosya iadesine veya ret edilmesine sebep olabilir.
  4M Danışmanlık online başvuru yapar. İşveren ve yabancıya barkotlu başvuru formunu imzalattırır. Kuruma başvuru dosyasına ekler.
 3. Belirli süreli iş sözleşmesi:
  Sözleşme süresi ve görevi:
  Bakanlığın Çalışma İznini onayladığı tarihten başlayarak ( . ) Yıldır ibaresi olmalı ve yabancının yapacağı iş açıkça belirtilmelidir.
  Brüt ücret:
  Yabancı personele verilecek brüt ücretin Bakanlıkça belirtilen en az ücret Kriterinden aşağı olmamak üzere sözleşmede yer almalı ve taraflarca imzalanmalı, firma kaşeli olarak iki takım hazırlanmalıdır.
 4. SGK Pirim Bordrosu:
  Her bir yabancı personel için 5 Türk personel çalışıyor olması yasal zorunluluktur.
  Bu sebeple kurum veya kuruluşta çalışan TC ve yabancı uyruklu personellerin sayısını tespit için son ay SGK prim bordrosu istenmektedir.
 5. Vekâletname:
  Yabancı personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi gereklidir. İşverene ait e-devlet şifresi ile başvuru yapılması halinde vekâletname gerekmemektedir.
 6. Önceden alınmış ve süresi geçerli vekaletname varsa kullanılabilir.
 7. Faaliyet belgesi:
  İrtibat bürosu kuruluşu izin belgesinin fotokopisi
 8. İrtibat bürosu açma ve süre uzatma belgesi:
  İrtibat bürosunun yabancı sermaye genel müdürlüğünden alınan izin belgesi ve süre uzatımı yapılmışsa, süre uzatım belgesi
 9. Mernis sistemine adres kaydı:
  Şirketin adresi ve varsa adres değişikliği tapu, kiralıksa kira kontratı, şirketse ticaret sicil gazetesi sunularak il veya İlçe belediyesi numaratör kayıt bölümünden Mernis adres kaydı veri tabanına ve SGK veri tabanına kaydedilmiş ve adres kayıt yazısı alınmış olmalıdır.
  Bu kayıt adres değişikliği yapılıncaya kadar geçerlidir.
  Adreslerin Mernis sistemine kaydedilmemesi veya tutarsız olması halinde, güncelleme yapılıncaya kadar Çalışma İzni online başvuru sistemi izin vermediğinden başvuru yapılamamaktadır.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.


Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Videolar