Eglence Sektörü

İlk başvuruda istenilen belgeler

İŞVEREN KURUMDAN İSTENİLEN BELGELER:

 1. Başvuru Dilekçesi: Çalışma izni başvuru dilekçesi
 2. Başvuru Formu: Yabancı Personel Başvuru Formu,
 3. Ticaret Sicil Gazetesi: Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 4. Bilanço ve kâr/zarar tablosu: Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu
 5. Faaliyet izin belgesi: Sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi
 6. Vekaletname: Noter onaylı vekâletname

YABANCIDAN İSTENİLEN BELGELER:

 1. Çalışma izin ve vize başvurusu: Yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapması zorunludur.
 2. Pasaport sureti: Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti
 3. Diploma: Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,
 4. Bonservis: Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı bonservis.( Çalışma izni istenilen yabancının sanatçı olarak uluslararası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış olduğunu gösteren bonservisinin üzerinde 1961 Lahey Sözleşmesine göre apostil şerhi veya Dış Temsilcilik tasdik şerhi bulunacaktır)
 5. İş sözleşmesi: Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen İşveren ve yabancının ıslak imzaların bulunduğu iş sözleşmesi,Eğlence Sektöründe Çalıştırılacak Yabancıların İş Sözleşmelerinde Aşağıda Belirtilen Hususların Yer Alması Zorunludur.
  1. Yabancı sanatçıların çalışma sürelerini müteakip ülkelerine dönüşlerinde, dönüş biletleri ile yol masraflarının işverenlikçe karşılanacağını taahhüt edeceklerine ilişkin kayıt
  2. Ücretin her altı ayda bir değişen asgari ücretin üç katından daha düşük olamayacağına ilişkin taahhüt
  3. İşyeri Vergi Numarası
  4. Çalışanın haklarının yanı sıra, gerektiğinde danışılmak üzere 155 Polis İmdat ve 157 insan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Yardım hattı, 170 yardım hattı numaraları ile Bakanlığımız ilgili Bölge Çalışma Müdürlüklerinin irtibat telefonları yer alacaktır

Uzatma başvurusunda istenilen belgeler

İŞVEREN KURUMDAN İSTENİLEN BELGELER:

 1. Başvuru dilekçesi: Çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi
 2. Başvuru formu: Yabancı Personel Başvuru Formu,
 3. Ticaret Sicil Gazetesi: Değişiklik bulunması durumunda, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 4. Vergi borcu yoktur yazısı: İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge
 5.  SGK Kontrolü: Başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden İşyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği Bakanlıkça on-line olarak kontrol edilmektedir.
 6. Vekaletname: Noter onaylı vekâletnamesi veya Başvuru yetkisine sahip kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge

YABANCI ÇALIŞANDAN İSTENİLEN BELGELER:

 1. Pasaport sureti: Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti
 2. Çalışma izni üst yazısı: Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı
 3. İkamet tezkeresi: Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi
 4. Çalışma izni ve vize başvurusu: Çalışma izni süre uzatım başvurusu uygun bulunarak izin verilen yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerinden çalışma vizesi alması zorunludur

Etiketler : , , , , , , , , , , , ,

Videolar