Çalışma izni süre uzatma işlemleri

Çalışma izni süre uzatma işlemleri

Yabancı personel çalışma izni kazanılmış bir haktır. Çalışma izni süre uzatımını engelleyen takipsizlik ve ihmaller yeniden çalışma izin başvuru yapılmasına sebep olabilir. İşveren ve yabancının yapması gereken yükümlülükleri süre uzatımında etkilidir.

4M ile çalışmıyor olsanız dahi aramak ve sormaktan çekinmeyiniz.

Yabancı personel çalışma izni ilk başvuruda en çok bir yıl süre ile verilir.

Çalışma izin süresi bitiş tarihinden geriye doğru iki ayın başlangıç tarihinden itibaren 60 gün içinde ve süre bitiş tarihine kadar çalışma izni süre uzatma başvurusunun yapılmış olması menfaatinizedir.

Çalışma izni süre uzatımında düzenlenen çalışma izni kartının geçerlilik süresi başlangıcı, önceki çalışma izni kartı süresinin bitiş tarihi olarak uygulanır.

Belirtilen süreler içinde başvuru yapılmaması halinde, süre uzatma hakkı sona erer. Yeniden başvuru usulleri kullanılarak çalışma izni alınabilir.

Çalışma izni süre uzatma başvurusu yapan yabancılar, önceki çalışma izninin bitiş tarihinden itibaren kırkbeş (45) günü geçmemek ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla çalışmaya devam edebilirler.

Çalışma izni süre uzatma işleminin olumlu sonuçlanması, işveren ve yabancının yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmiş olması şartına bağlıdır.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla iki yıl daha uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, (1-2 yıl) aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla üç yıl daha uzatılabilir.

Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilmektedir

4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 8-20 yıl arası çalışan 70’den fazla nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 10.000’den fazla müşterisine etik kuralları ile hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.


Etiketler : , , , , , , , , , , , , ,

Videolar