Yabancı Personel çalışma izni

DİKKAT
Pasaport sürenizi kontrol ediniz!
1 Ocak 2015 itibarıyla çalışma izin süresinin sona erme tarihinden 60 gün daha uzun süreli pasaport geçerlilik tarihi olmayan yabancılar Türkiye’ye giremeyeceklerdir.
Gereği bilgilerinize sunulur.
As of the date January 1, 2015 foreigners whose passport validity are not 60 days longer than the expiration date of the work permit will not be allowed to enter/re-enter Turkey
Submitted for your information.

Yabancı personel çalışma izni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanları yabancı personel çalışma izin dosyasını aşağıda belirtilen incelene ve değerlendirme Kriterlerine, yabancının Türkiye resmi makamlarındaki varsa geçmiş kayıtlarına bakarak izin verir veya ret eder.

Bakanlık inceleme ve değerlendirme Kriterleri işveren ve yabancı açısından dikkatle incelenmeli ve durum Bakanlık kriterlerin uygunsa başvuru yapılmalıdır.

Çalışma izninin olumlu sonuçlanma olasılığının yüksek olması,
Güçlü bir takım çalışması ile planlama yapılmasına, doğru ve etkili değerlendirme ile yasa hükümlerini karşılayan başarılı bir dosya hazırlanmasına bağlıdır.

4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 8-20 yıl arası çalışan 70’den fazla nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 10.000’den fazla müşterisine etik kuralları ile hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

4M her arandığında bilgi alabileceğiniz en az üç uzman personel mutlaka hizmetinize hazırdır.

Garanti Verilmesi:
Başvuru dosyasının bakanlık uzmanlarınca değerlendirmesi sonuçlanmadığı müddetçe, hiçbir otorite veya şahıs, başvurunun olumlu sonuçlanması konusunda garanti veremez.
4M Danışmanlık, çalışma izni alınma şansı düşük olan başvuruların yapılmasını önermez.

İKAMET TEZKERESİ HAKKINDA ÖNEMLİ UYARI:
Türkiye’de ikamet izinleri başvuru sırasında yabancının bizzat bulunması ile yapılabilir. Zorunlu hallerde emniyet müdürlüğü onayı ile vekâleten yapılabilir.
İkamet tezkeresi elden teslim edilmez. Yabancının başvuru formuna yazdığı adrese teslim olarak gönderilir.
Yabancı personel İkamet İznini teslim almak için verilen adreste bulunmalıdır.

Bakanlık’ça incelenen başlıca kriterler:

Bakanlık uzmanlarınca ilgili resmi kuruluşların veri tabanından işveren ve yabancı personel hakkında yapılan araştırma sonunda uygun bulunması halinde Çalışma izinleri onaylanmakta veya ret edilmektedir.
Yasada belirlenen inceleme Kriterleri aşağıdadır.

 1. İş piyasasındaki durum,
 2. Çalışma hayatındaki gelişmeler,
 3. İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür,
 4. Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması,
 5. Yabancı personelin mensup olduğu ülke,
 6. Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri,
 7. Yabancının eğitim durumu,
 8. İşin özel niteliğini gösterir bilgiler,
 9. Çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı vb konularda,
  Yabancı personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulması halinde çalışma izni onaylanır.

İşveren ve yabancılar için Bakanlık izin değerlendirme kriterleri:

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13’ncü Maddesi Uyarınca 02.08.2010 tarihinde yayınlanmış olup işveren ve yabancıları için belirlenmiştir.

 1. T.C. Vatandaşı istihdamı:
  Çalışma izni talep edilen işyerinde bir yabancı personel için en az beş T.C. vatandaşınınistihdamı zorunludur.İzin isteyen yabancı şirket ortağı ise beş kişilik istihdam şartı, bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni alınacaksa, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranmaktadır.
 2. Şirket sermayesi:
  İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
 3. İstisnalar:
  Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde, 2 nci madde,

  • Yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde,
  • Eğitim sektöründe,
  • Ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların izin taleplerinde, 1 ve 2 nci maddeler uygulanmamaktadır.
 4. Şirket ortağı sermayesi:
  İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
 5. Yabancıya ödenecek ücret:
  İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının, başvuru tarihi itibariyle yürürlükteki asgari ücret tutarın en az;

  1. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
  2. Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
  3. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar asgari ücretin 3 katı,
  4. Ev hizmetleri ile diğer mesleklerde (Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1 katı olması gerekmektedir.
 6. Turizm tesisleri:
  Masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren işletmelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin talepleri değerlendirmeye alınmakta, diğer işletme ve işyerlerinin talepleri uygun bulunmamaktadır.
 7. Eğlence sektörü:
  Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için beş T.C. vatandaşı istihdamı aranmamaktadır.
 8. Kamu ile sözleşme veya ihale ve iki veya çok taraflı sözleşme yapılan Ülkeler:
  Türkiye’nin taraf olduğu iki veya çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancıların çalışma izin taleplerinde 1 ve 2 nci madde kriterleri uygulanmamaktadır.
 9. İleri teknoloji gerektiren işler:
  İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde, Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 ve 2 nci madde kriterleri uygulanmamaktadır.
 10. Özellik Arz eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar:
  Özellik Arz eden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter,
  İşletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanabilmektedir.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.


Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Videolar