Etiket Arşiv : yabancinin

Dernekler gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler İşverenden istenecek belgeler Başvuru dilekçesi: İşveren tarafından ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. 4M uzmanları Online başvuruda ve Bakanlığa dosya tesliminde kullanacaktır. Eksik veya hatalı evrakla başvuru yapılması çalışma izninin onaylanması geciktirir. 4M Danışmanlık eksik belge ile başvuru yapılmasını önermez. Başvuru Formu: İşveren ve yabancının bilgilerini kapsayan başvuru formu işveren ve yabancı […]

Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Devamı

Uzun dönem ikamet izni

Süresiz İkamet İzni: Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara Bakanlığın onayıyla süresiz ikamet izni verilir. Fakat Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz. Kesintisiz sekiz […]

Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Devamı

Kısa dönem ikamet izni

Kısa dönem ikamet izni alabilen konular Aşağıda belirtilen gerekçelere göre, Türkiye’de kalış amacıyla ilgili belge ve bilgileri ibraz eden yabancılara, her defasında en fazla 1 (bir) yıllık sürelerle kısa dönem ikamet izni düzenlenir. Turizm amaçlı kalacak yabancılar (Turistik ikamet izni) Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar Hizmet içi eğitim […]

Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Devamı

çalışma izni

4M, çalışma izni alma şansı olmayan veya düşük olan başvurunun yapılmaması için gerekçelerini belirterek müşterisini uyarır. FORMU DOLDURUN SİZİ ARAYALIM Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir. E-Posta Şirket Ünvanı Ad ve Soyad Şirket Tel Cep Tel Talebiniz Formu Gönder

Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Devamı

Doktorlara çalışma izni

Doktorlara çalışma izni Yasal Dayanak:   Doktor, hemşire, Hekim vb. Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 22.02.2012 tarih ve 28212 sayı ile yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre Yabancı Sağlık Meslek Mensupları “diş hekimi, eczacı, ebe ve hastabakıcılar hariç”  Doktorar, hemşireler, Hekimler vb.  tüm yabancı sağlık meslek mensupları özel sağlık […]

Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Devamı

Videolar