Etiket Arşiv : ikamet izni

İnsan ticareti mağduru ikamet izni

İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan yabancılara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş birliği yapıp yapmayacaklarına karar verebilmeleri amacıyla valiliklerce otuz gün süreli ikamet izni verilir. Bu izin verilirken diğer ikamet izinlerinde istenen şartlar aranmaz. Uzatma işlemleri İyileşme ve düşünme süresi tanımak amacıyla verilen ikamet izni, mağdurun güvenliği, sağlığı veya özel […]

Etiketler : , , , , , , , ,

Devamı

Aile ikamet izni

DESTEKLEYİCİ: Aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen Türk vatandaşını veya Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancılardır. DESTEKLEYİCİ OLARAK BELİRTİLEN KİŞİLERİN; Yabancı eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna, kendisinin veya eşinin bağımlı çocuğuna, destekleyicinin izin süresini aşmamak şartıyla iki (2) yıla kadar aile ikamet […]

Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Devamı

İkamet izninden muaf olan yabancılar

İkamet izninden muaf olan yabancılar Bu izinler çalışma hakkı veren izni dışındaki ikamet izinleridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar. Vize süresi veya vize muafiyeti süresince, doksan güne kadar vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar Türkiye’de […]

Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Devamı

İkamet izni ülkelere göre harçlar listesi

Çalışma ve İkamet izni harç tutarları 2016 YILI ÇALIŞMA VE İKAMET İZİNLERİ HARÇLARI 2016 YILI ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ HARÇLARI 1 yıla kadar (1 yıl dâhil)               : 191₺ 3 yıla kadar (3 yıl dâhil)              : 575,40₺ Süresiz Çalışma İzin Belgesi      : […]

Etiketler : , , , , , , , , , , , ,

Devamı

Kısa dönem ikamet izni

Kısa dönem ikamet izni alabilen konular Aşağıda belirtilen gerekçelere göre, Türkiye’de kalış amacıyla ilgili belge ve bilgileri ibraz eden yabancılara, her defasında en fazla 1 (bir) yıllık sürelerle kısa dönem ikamet izni düzenlenir. Turizm amaçlı kalacak yabancılar (Turistik ikamet izni) Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar Hizmet içi eğitim […]

Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Devamı

Videolar