Etiket Arşiv : çalışma izni

Çalışma İzninden Muaf Olanlar ve Mavikart

ÇALIŞMA İZNİNDEN MUAF OLAN YABANCILAR  NOT: Bu sayfadaki bilgiler 4817 sayılı Yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanuna bağlı yönetmeliğin 55. Maddesindeki muafiyetlerle ilgili değildir. Karşılıklılık ilkesi ile muaf tutulan yabancılar: Uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku esasları dikkate alınarak çalışma izninden muaf tutulan yabancılar, Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler […]

Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , ,

Devamı

Mühendisler, şehir plancılar gerekli belgeler

İlk başvuruda istenilen belgeler İşverenden istenen Belgeler Başvuru dilekçesi: İşveren tarafından ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. 4M uzmanları Online başvuruda ve Bakanlığa dosya tesliminde kullanacaktır. Eksik veya hatalı evrakla başvuru yapılması çalışma izninin onaylanması geciktirir. 4M Danışmanlık eksik belge ile başvuru yapılmasını önermez. Başvuru Formu: İşveren ve yabancının bilgilerini kapsayan başvuru formu işveren ve yabancı […]

Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Devamı

Dernekler gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler İşverenden istenecek belgeler Başvuru dilekçesi: İşveren tarafından ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. 4M uzmanları Online başvuruda ve Bakanlığa dosya tesliminde kullanacaktır. Eksik veya hatalı evrakla başvuru yapılması çalışma izninin onaylanması geciktirir. 4M Danışmanlık eksik belge ile başvuru yapılmasını önermez. Başvuru Formu: İşveren ve yabancının bilgilerini kapsayan başvuru formu işveren ve yabancı […]

Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Devamı

Aile ikamet izni

DESTEKLEYİCİ: Aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen Türk vatandaşını veya Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancılardır. DESTEKLEYİCİ OLARAK BELİRTİLEN KİŞİLERİN; Yabancı eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna, kendisinin veya eşinin bağımlı çocuğuna, destekleyicinin izin süresini aşmamak şartıyla iki (2) yıla kadar aile ikamet […]

Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Devamı

İkamet izninden muaf olan yabancılar

İkamet izninden muaf olan yabancılar Bu izinler çalışma hakkı veren izni dışındaki ikamet izinleridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar. Vize süresi veya vize muafiyeti süresince, doksan güne kadar vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar Türkiye’de […]

Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Devamı

Videolar