Öğrenci ikamet izni

Aşağıdaki durumda olan yabancılara öğrenci ikamet izni düzenlenebilir.

 1. Türkiye’de yüksek öğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimini verecek yabancılara öğrenim döneminin tamamını kapsayacak şekilde,
 2. Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir yasal süresinde başvuru halinde ise uzatılabilir.

Bilinmesi gerekenler;

 1. Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz
 2.  Yabancı kişinin öğrenim göreceği süre bir yıldan kısa ise ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.
 3. Türkiye’de öğrenci ikamet izni ile kalmakta olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla olamaz.

Başvuru sahibinin sağlaması gereken konular:

 1. Başvuru sahibinin gerekli evrak ve bilgileri ibraz etmelidir.
 2. Türkiye’de kalacağı adresi bildirmelidir.
 3. Destekleyici veya başvuru sahiplerinin,  yabancılar ve uluslararası koruma kanunun 7. ve 15. maddesine göre aşağıda belirtilenlerden bir veya bir kaçının bulunmaması;
 4. Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar
 5. Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar
 6. Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar,
 7. Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar
  1. Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler
  2. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar
  3. Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar
  4. Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere dayandıramayanlar
  5. Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar
  6. Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan Türk Ceza Kanunu veya Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenler

Aşağıdaki durumlarda verilen izin iptal edilir veya uzatma işlemleri yapılmaz.

 1. Verilen izin şartlarının ortadan kalması
 2. Öğrenimin sürdürülemeyeceği konusunda kanıtların ortaya çıkması
 3. Öğrenci ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi
 4. Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.


Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Videolar